Nye trær hver måned

ed å plante trær hver måned, bidrar EgenGitarPlukker.com direkte til reduksjon av CO2-utslipp. Trær absorberer karbondioksid under vekstprosessen, noe som bidrar til å bekjempe global oppvarming og forbedre luftkvaliteten.

Se vår skog og mål

EgenGitarPlukker;
Bærekraftig entreprenørskapn

  • Bidrag til CO2-reduksjon
  • Forbedring av biologisk mangfold
  • Styrking av bedriftens image og kunderelasjoner
  • Inspirerer og motiverer andre
  • Langsiktig investering i planeten

Vår partner:

For en bedre verden

Hos EgenGitarPlukker omfavner vi bærekraftig entreprenørskap ikke bare som en forretningsstrategi, men også som en essensiell verdi som ligger til grunn for alle våre aktiviteter. I en verden som blir stadig mer bevisst på menneskehetens innvirkning på planeten, tror vi det er vårt ansvar å opptre som forvaltere av jorden. Dette er grunnen til at vi, i tillegg til å lage skreddersydde musikkinstrumenter og tilbehør, er forpliktet til miljøet ved å aktivt bidra til å redusere CO2-utslipp.

Vårt initiativ “The EgenGitarPlukker-skogen” gjenspeiler vår forpliktelse til dette oppdraget. Ved å plante to trær hver måned tar vi konkrete skritt mot CO2-kompensasjon og bidrar til skogplanting av planeten vår. Disse trærne spiller en avgjørende rolle i å absorbere CO2, produsere oksygen og gjenopprette naturlige habitater, og skape en sunnere, grønnere verden.

også plante et tre